Welkom op de nieuwe site van Piet Berkhout

September, 2017

Het lijkt er nu toch serieus op dat de fosfaatrechten per januari 2018 een feit worden. Gelet op de prijsvorming van de rechten (het is overigens nog niet meer als het vastleggen van een optie), inmiddels royaal boven de € 200,- per kilogram fosfaat , is het oude verhaal weer van toepassing, namelijk dat veehouders het recente verleden alweer vergeten zijn en nu tegen alle prijzen proberen hun stal vol te krijgen.
Of dit een verstandige keuze is hangt van veel factoren af, ik benoem hoe zit ik met mijn grondgebondenheid, hoe zwaar zit ik in de financiering, ben ik wel of niet een knelgeval op basis van gedane investeringen, wat doet een investering in fosfaatrechten en wellicht nog andere zaken met mijn kostprijs per liter melk.
Kortom, er spelen zoveel zaken dat het een must is om dit alles goed door te rekenen, dit is voor uw toekomst van levensbelang en ook uw financier zal dit van u eisen alvorens ook maar te willen denken over het verstrekken van vreemd vermogen voor aanschaf fosfaatrechten in 2018.

Regeren is vooruitzien, dus als u alvast een beeld wilt hebben van hoe dit er bij uw onderneming uit komt te zien, benader mij en ik help u graag als sparringpartner om dit inzichtelijk te hebben. Nogmaals, inzicht hebben in de kostprijs per liter melk is essentieel, de opbrengst moeten we immers afwachten, is immers uitbesteed aan uw zuivelverwerker.

Augustus, 2017

De directie van Friesland Campina verlangt van haar leden/ leveranciers een nog meer marktgerichte instelling, e.e.a. gebaseerd op een aantal peilers, o.m. productiewijze, duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, dit onder het motto ‘onze klanten wonen wereldwijd’ en daar moeten we proactief op inspelen. Verantwoordelijkheid is daarbij van groot belang. De zogenaamde prestatietoeslag zal verder worden uitgebouwd, zo is de doelstelling.
Uiteindelijk moet dit meer toegevoegde waarde opleveren voor alle zuivelproducten van RFC en daarmee een hogere melkprijs voor de leden/ leveranciers.

Contact

Kwarts 32
1703 XA Heerhugowaard
www.pietberkhout.nl

E info@pietberkhout.nl
T +31 (0)653 99 56 59
T +31 (0)72 53 171 93