Welkom op de nieuwe site van Piet Berkhout

Visie

Tijden zijn veranderd, wat 5 tot 10 jaar terug nog goed leek blijkt nu niet meer te werken, derhalve dient ingespeeld te worden op nieuwe ontwikkelingen.

Algemeen:
Nà jaren van lage prijzen voor de grondstoffen (commodities), is er sinds 2008 veel veranderd. Prijzen van grondstoffen fluctueren veel meer dan in het verleden, de wereldbevolking groeit door naar ca. 8,5 miljard zielen in 2050; de bevolking van de economisch opkomende landen, met name de middenklasse, vraagt niet alleen meer voedsel, maar ook voedsel van een betere kwaliteit.
Energiekosten zijn in eerste aanleg sterk gestegen, daarna nog meer gedaald, de afhankelijkheid van de traditionele olielanden moet worden teruggedrongen. Bio-ethanol/ bio-vergisting is een alternatief, voor dit alles is landbouwgrond nodig, dit heeft een enorme impact op grondprijzen wereldwijd.< br /> Kortom, landbouw is ‘hot’, de verwachting is dat grondstoffen schaarser zullen worden, we zien nu al een afnemende voorraadopbouw wereldwijd, dus forse prijsfluctuaties liggen in het verschiet en daar zult u zich als ondernemer op in moeten stellen.

Nederland:
Nà beëindiging van het quoteringssysteem, ultimo maart 2015, leken er mooie tijden aan te komen voor de melkveehouderij, de melkproductie nam toe, echter veel meer dan verwacht. De veehouders schoten door alle grenzen heen, met als gevolg nieuwe regelgeving op terreinen van grondgebondenheid, fosfaatreductieplan en fosfaatrechten, dit laatste ingaande 2018. Daarnaast fluctueert de bijvoorbeeld de melkprijs voor de boer enorm, ook door internationale ontwikkelingen zoals boycot van producten, economische- en financiële problemen elders, een niet altijd betrouwbare Overheid en productietoename in landen als Rusland en China. Dit vraagt een goed ondernemerschap, solide bedrijfsplannen/ begrotingen met dito onderbouwing, derhalve zeg ik doe dit niet alleen, maar:

Nodig mij uit als ‘sparringpartner’ voor dit soort beslissingsmomenten.

Contact

Kwarts 32
1703 XA Heerhugowaard
www.pietberkhout.nl

E info@pietberkhout.nl
T +31 (0)653 99 56 59
T +31 (0)72 53 171 93